Institute Leadership

LIU Jiaan

Director, Professor

DAI Mengyong

Vice Dean, Party Secretary, Professor

YI Jun

Deputy Director, Professor

XI Zhiguo

Deputy Director, Professor

Professors

LI Yongjun

Vice Chairman of China Civil Law Society

YU Fei

Dean

YIN Zhiqiang

Vice Chairman of CUPL Labor Union

JIN Mei

.

WU Xiangxiang

.

SHEN Haien

.

Associate Professors

YU Chengyuan

.

CHEN Dongqing

.

CHEN Han

.

JIN Wenjing

..

KOU Guangping

.

MIAO Yu

.

Assistant Professors